Är du bekant med information?

Skillnaden mellan att bli bekant med något och att bekanta sig med något. Och att ta till sig information Jag hade tydligen fått ett par nya bekantskaper att bekräfta för att kunna beställa en produkt online. Det gjorde mig lite full i skratt. ”Jag bekräftar härmed att jag blivit bekant med integritetspolicyn och köpvillkoren och … Läs mer

Mejlkommunikation

Skriver du mejl som du chattar? Ett välskrivet och artigt mejl signalerar en önskan om att mottagaren ska känna sig respekterad och väl till mods. Och att du vill kommunicera tydligt och hålla god kvalitet, troligen även när det gäller tjänster och produkter. Därmed inte sagt att texten ska se ut som om den härstammar … Läs mer

Går du på förutsättningslösa möten?

Förutsättningslöst möte: Det saknas förutsättningar för att mötet ska kunna leda till något meningsfullt. Förbehållslöst möte: Det finns inga förbehåll som kan ställa till det, man lägger korten på bordet och är öppna för möjliga lösningar. Vilka möten vill du delta i?Vilka möten blir du inbjuden till? Om förutsättningarna saknas för att syftet med mötet … Läs mer

Skriv inte mellan 8-17

Jag ser ofta uttrycket ”mellan 35-55”. Om det finns ett horisontellt streck mellan två värden som inte ingår i en subtraktion, motsvarar strecket ordet ”till”. Då ska strecket vara långt: 35–55. Eftersom det står ”35 till 55” ska det inte inledas med ordet ”mellan”. Vi säger ju inte att vi åker buss mellan hemmet till … Läs mer

Hur använder du kommatecken?

Skriv lättläst – förse texten med naturliga pauser Kommatecken visar var det är dags att göra en naturlig paus i läsandet. Saknas kommatecken fortsätter läsaren att gå igenom hela texten i en och samma takt, vilket kan kännas stressande. Märkte du den lilla pausen innan du läste ”vilket kan kännas stressande”? Troligen skulle det bli … Läs mer

Otydliga instruktioner på kärnkraftverk

Återstarten av Ringhals 4 misslyckades efter revisionsstoppet i början av september. Anledningen var att startprocedurerna utfördes i fel ordning eftersom instruktionerna var så otydliga att de missförståtts. Det gjorde att värmarna i tryckhållaren startades innan den hade vattenfyllts, vilket fick dem att smälta. Misstaget/missförståndet innebär att anläggningen inte förväntas kunna starta förrän den 31 januari, … Läs mer