Att skriva är som att yoga med text

Att skriva är som att yoga med text, när du kommer in i flödet.

Har du svårt att komma igång med en text? Det kan hända att du blir överväldigad av tanken på alla detaljer som behöver vara med, och på hur du ska kunna knyta ihop dem. Men stanna upp och backa ett par steg, så kan du se det från flera håll.

Och välja en sak i taget.

Börja med att välja en specifik ingång till det du vill få sagt. Det kan vara ett problem som ska lösas, en speciell känsla du vill dela med dig av, en miljöbeskrivning eller risk, eller en detalj i det stora hela som du vill att läsaren ska fästa blicken vid. Börja sedan ”dra i tråden” som ingången är fäst vid ämnet med, så följer det ena efter det andra mer naturligt.

På hur många sätt och ur vilka perspektiv kan du till exempel beskriva hur en människa går över ett övergångsställe? Beroende på hur du börjar får texten en unik rörelse.

Du kan dela upp vad du vill säga i olika avsnitt, budskapets huvudpunkter, och inleda varje avsnitt genom att välja en specifik ingång och börja dra i en tråd som handlar om just det.

Till slut kan du möblera om alla avsnitt så att det blir ett smidigt och behagligt flöde, som om texten yogar. Det hjälper läsaren att följa med och glida in i ditt budskap. Lycka till!

Lämna en kommentar