Grattis till ett lyckat uppdrag!

Nöjda kunder

Vad kul att kunden är nöjd! Berätta mer!

Jag kan prata med er nöjda kund och skriva en intervjuartikel om ert lyckade kundcase, där kundnyttan tydligt framkommer. Era SEO-relevanta ord och fraser kan ingå i frågorna.

Publicera allt på en gång på er webbplats eller portionsvis på LinkedIn och i nyhetsbrev, kundtidningar och sociala medier. Texten får en mycket lång livslängd och delar av den kan även kombineras med andra texter som ni publicerar i olika sammanhang. När den längre versionen publiceras i helhet får er målgrupp en mer personlig känsla för slutkunden och dennes situation både före och efter leveransen.

Klicka för exempel på extra långa intervjuartiklar om lyckade kundcase.

Fast pris för ett extra långt kundcase med personliga frågor till slutkunden utöver projektrelaterade frågor: 7000 kr.
Fast pris för ett långt kundcase utan personliga frågor till slutkunden (exempel kommer inom kort): 6000 kr.
Fast pris för en kortare version med frågor till slutkunden om hur produkten/tjänsten (exempel kommer inom kort): 5000 kr

Kontakta mig för beställning eller mer information.