Går du på förutsättningslösa möten?

En tecknad kvinna tar sig för pannan.

Förutsättningslöst möte: Det saknas förutsättningar för att mötet ska kunna leda till något meningsfullt.

Förbehållslöst möte: Det finns inga förbehåll som kan ställa till det, man lägger korten på bordet och är öppna för möjliga lösningar.

Vilka möten vill du delta i?
Vilka möten blir du inbjuden till?

Om förutsättningarna saknas för att syftet med mötet ska uppfyllas, är det meningslöst. Det vore som att sammankalla en grupp människor till en gräsmatta för att flyga genom att vifta med fingrarna. Den som saknar förutsättningar att flyga genom att vifta med fingrarna, kommer inte att flyga genom att vifta med fingrarna.

Möten behöver inte ”etiketteras”. Det går utmärkt att hålla etikettlösa möten för att prata om möjligheter och förutsättningar.

Lämna en kommentar