Är du bekant med information?

En tecknad kvinna och en bränd skiva bacon, båda med glasögon, ser glatt på varandra.

Skillnaden mellan att bli bekant med något och att bekanta sig med något. Och att ta till sig information

Jag hade tydligen fått ett par nya bekantskaper att bekräfta för att kunna beställa en produkt online. Det gjorde mig lite full i skratt.

”Jag bekräftar härmed att jag blivit bekant med integritetspolicyn och köpvillkoren och jag vill slutföra min beställning”.

Uttrycket ”blivit bekant med” skaver för mig i det här sammanhanget, trots att man brukar ”bekanta sig med” system och liknande när man är ny på en arbetsplats.

Skavet är intressant jämte själva poängen, som jag kommer till strax, för det påminner mig om att när vi väl har lärt oss något (bekantat oss med det) brukar vi säga att vi ”kan” eller ”förstår” det, inte att vi ”blivit bekanta” med det. Jag undrar varför jag (vi?) skiljer på bekantskapen före och efter att den är ett faktum. Troligen handlar det om att uttrycket är på väg ut ur språket. Kanske vet du mer om detta?

När jag tänker efter … vi brukar faktiskt säga att vi har ”bekantat oss” med exempelvis ett system. Men det innebär en aktiv handling, vi säger inte att vi ”blivit bekanta” med det, som om det skett av sig själv under en tids umgänge. I mina ögon har skavet även en annan funktionell poäng. Vi brukar bekanta oss med system för att lära oss hur de fungerar, men inte med information ‒ den kan vi lägga märke till och vänja oss vid utan att egentligen ta den till oss, eller ta del av den och ta till oss den.

När man inte känner en person så väl eller kan tillräckligt mycket om något, är man bara bekant med den/det. Men när det gäller information passar det bättre att fråga om personen har tagit del av och förstått den.

Lämna en kommentar