Gör din grej ‒ jag tar hand om texten

Jag avlastar småföretagare, marknadsavdelningar, processingenjörer, produktutvecklare och produktägare, som kan fortsätta jobba med sin grej.

Teknisk skribent i Göteborg
Företag med tydliga och genomtänkta texter
ger intryck av att hålla allmänt hög kvalitet.

Här finns en skribent i Göteborg som hjälper företag med att skriva, granska och förbättra manualer, instruktioner, webbtexter, artiklar, presentationer, intervjuer, utbildningar och andra tekniska eller allmänna texter.

Ni får avlastning, nöjda kunder och minskad risk för missförstånd

Kontakta mig här >>

OrdKanalens VD, uppdrag och kunder

Jag som driver OrdKanalen AB heter Eva-Lena Bjarneborg. Jag är noggrann, strukturerad och nyfiken och har många års erfarenhet som teknikinformatör och teknisk skribent. Sedan april 2019 frilansar jag som skribent i Göteborg. Klicka här för en presentation av några kunder och uppdrag.

Bakgrund och erfarenheter

Under 11–12 år som anställd på Valmet AB skrev jag främst säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner till operatörer för kraftpannor och sodapannor över hela världen. Som företagare har jag också arbetat med driftinstruktioner. Med hjälp av dessa kan operatörer på ett säkert sätt förbereda, avlufta, fylla, starta, lastöka, köra, driftoptimera, reglera, felsöka, normal- eller nödstoppa och tömma pannor, system eller enstaka objekt. Flödesscheman, processbeskrivningar, förreglingsscheman och ritningar används som underlag. Jag arbetar självständigt, men resonerar även med berörda experter inom konstruktion, trycksatt utrustning, el- och instrument, kemi, fysik, förbränning etc.

Tillsammans med Valmet AB har jag som egenföretagare även granskat, omarbetat och utvecklat interaktiva online-utbildningar, kunskapstester, quizzer och självskattningstester (på en lärplattform och med Articulate 360). Exempel på utbildningar som jag tagit fram med hjälp av research och information från olika håll är “Säkerhet i sodahus” och “Certifierad pannoperatör“. Framöver måste åtminstone en operatör per skift vara certifierad. Med hjälp av “Certifierad pannoperatör” kan personalen uppgradera eller repetera sina kunskaper och lättare klara certifieringen.

Tidigare har jag arbetat som ingenjör i 11 år, med projektering av järnvägstekniska signalsäkerhetssystem (logiska förreglingskretsar och system för signalskåp, vägskydd, dator- och reläställverk).

Jag har även varit teknikinformatör på en konsultbyrå i några år, där jag bland annat skrev SGML/XML-dokument för diagnossystem i fordonsindustrin.

Som egenföretagare hjälper jag också kunder med att skriva webbtexter och presentera lyckade uppdrag i artiklar, att publicera i helhet eller i omgångar i sociala medier eller på LinkedIn.

Kontakta mig här –>