Om OrdKanalen

Här finns en skribent i Göteborg som hjälper företag med att skriva manualer, instruktioner, webbtexter, artiklar, presentationer, intervjuer, utbildningar och andra tekniska eller allmänna texter.

Eva-Lena Bjarneborg.
(Foto: Diego Martin, Fotalla)

Företagare, ingenjörer, marknadsavdelningar, produktutvecklare med flera får avlastning och kan fortsätta göra sin grej.

Jag som driver OrdKanalen AB heter Eva-Lena Bjarneborg. Jag är noggrann, strukturerad och nyfiken och har många års erfarenhet som teknikinformatör och teknisk skribent. Sedan april 2019 frilansar jag som skribent i Göteborg och lär mig snabbt och smidigt nya program och system.

Gissa vem som gärna tar sig an att presentera, beskriva eller förklara era tjänster, processer, system eller produkter…? Berätta vad du behöver avlastning med. Vi tar ett möte och reder ut om det passar med ett samarbete.

OrdKanalen är konsultansvarsförsäkrat och godkänt för F-skatt. En miljö- och hållbarhetspolicy har tagits fram och kan skickas vid förfrågan.

Klicka här för en presentation av några kunder och uppdrag.

Företag med tydliga och genomtänkta texter ger intryck av att hålla allmänt hög kvalitet.

Det ger även nöjda kunder och minskad risk för missförstånd.

Teknisk skribent i Göteborg

Bakgrund och exempel på erfarenheter

Tillsammans med min kund Valmet AB har jag som egenföretagare granskat, omarbetat och utvecklat interaktiva online-utbildningar, kunskaps- och självskattningstester (på en lärplattform och med Articulate 360) och skrivit säkerhets- och driftinstruktioner som används av pannoperatörer (kraftpannor för el- och värmeproduktion och sodapannor i pappers- och massaindustrin).

Under 11–12 år som anställd på Valmet AB skrev jag främst säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner till operatörer för kraftpannor och sodapannor över hela världen. Med hjälp av dessa kan operatörer på ett säkert sätt förbereda, avlufta, fylla, starta, lastöka, köra, driftoptimera, reglera, felsöka, normal- eller nödstoppa och tömma pannor, system eller enstaka objekt. Flödesscheman, processbeskrivningar, förreglingsscheman och ritningar används som underlag. Jag arbetar självständigt, men resonerar även med berörda experter inom konstruktion, trycksatt utrustning, el- och instrument, kemi, fysik, förbränning etc.

Exempel på utbildningar som jag tog fram på Valmet, med hjälp av research och information från olika håll, är ”Säkerhet i sodahus” och ”Certifierad pannoperatör”. Framöver måste åtminstone en operatör per skift vara certifierad. Med hjälp av ”Certifierad pannoperatör” kan personalen uppgradera eller repetera sina kunskaper och lättare klara certifieringen.

Tidigare har jag även arbetat som ingenjör i 11 år, med projektering av järnvägstekniska signalsäkerhetssystem (logiska förreglingskretsar och system för signalskåp, vägskydd, dator- och reläställverk).

Jag har också varit teknikinformatör på en konsultbyrå i några år, där jag bland annat skrev SGML/XML-dokument för diagnossystem i fordonsindustrin.

Vid sidan om min tidigare anställning skrev jag en karaktärsdriven och spännande roman med psykologiskt djup och övernaturliga inslag, med titeln ”Nästan en familj”.

Kontakta mig här –>