Här finns en teknisk skribent i Göteborg

skribenttjänster, manualer, instruktioner, webbtexter, artiklar, kundcase, intervjuer
OrdKanalen AB avlastar er marknadsavdelning,
processingenjörer, produktutvecklare, produktägare m.fl.

OrdKanalen AB hjälper företag med att skriva manualer, instruktioner, webbtexter, artiklar, kundcase, intervjuer, utbildningar och andra tekniska eller allmänna texter.

Ni får avlastning, nöjda kunder och minskad risk för missförstånd

Teknisk skribent i Göteborg
Här finns en teknisk skribent i Göteborg.

OrdKanalens skribenttjänster

– manualer (klicka här för exempel på innehåll (ny flik öppnas))
– driftinstruktioner
omskrivning/renskrivning/förbättring av befintliga texter
intervjuer (jobbporträtt)
– artiklar om företag, tjänster, produkter, kunder, projekt
– copywriting
– Word-mallar för offerter, rapporter och andra dokument
– utbildningsmaterial för PowerPoint eller interaktiv e-learning
– produktinformation
webbtexter (samarbetar med NKLT webbyrå och Haj Agency)
kundcase med intervjuer: presentera dina projekt och nöjda kunder
– informationstexter för exempelvis broschyrer.

Företag som publicerar välskrivna och genomtänkta texter ger intryck av att hålla allmänt hög kvalitet.

Kontakta mig här >>

OrdKanalens VD, uppdrag och kunder

Jag som driver OrdKanalen AB heter Eva-Lena Bjarneborg. Jag är noggrann, strukturerad och nyfiken och har många års erfarenhet som teknikinformatör och teknisk skribent. Sedan april 2019 frilansar jag som teknisk skribent i Göteborg och hjälper företag med att skriva webbtexter, copy, artiklar, utbildningsmaterial, presentationer, kundcase med intervjuer och andra tekniska eller allmänna texter. Klicka för en presentation av OrdKanalens kunder och uppdrag.

Bakgrund och erfarenheter

Under 11–12 år som anställd på Valmet AB skrev jag främst säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner till operatörer för kraftpannor och sodapannor över hela världen. Med hjälp av dessa kan operatörer förbereda, avlufta, fylla, starta, lastöka, köra, driftoptimera, reglera, felsöka, normal- eller nödstoppa och tömma pannor, system eller enstaka objekt. Samt minimera risken för person- och materialskador.

Flödesscheman, processbeskrivningar och ritningar användes som underlag vid mitt självständiga arbete. Varje panna var unik vad gäller konstruktion och/eller utrustning och krävde därför specifika instruktioner (detaljerade på spjäll- och ventilnivå). Dessa granskades förstås av experter innan leverans till kunden.

Exempel på utbildningar som jag självständigt har tagit fram för Valmets räkning, med hjälp av information från många håll, är “Säkerhet i sodahus” och “Certifierad pannoperatör“. Framöver måste åtminstone en operatör per skift vara certifierad. Med hjälp av “Certifierad pannoperatör” kan personalen uppgradera eller repetera sina kunskaper och lättare klara certifieringen.

Tidigare har jag arbetat som ingenjör i 11 år, med projektering av järnvägstekniska signalsäkerhetssystem (logiska förreglingskretsar/system för dator- och reläställverk och signalskåp).

Jag har även varit teknikinformatör på en konsultbyrå i några år, där jag bland annat skrev SGML/XML-dokument för diagnossystem i fordonsindustrin.

Kontakta mig här –>