Gratis textförbättring

Skribenttjänster

Ser du inget formulär nedan? Nästa möjlighet att skicka in en text för gratis omarbetning meddelas på LinkedIn när det närmar sig. Om det finns ett formulär, erbjuder jag för tillfället gratis korrekturläsning och förbättring av korta svenska texter, fria från oetiskt innehåll och högst 1000 tecken långa. När du skickat in en text får du en omarbetad version via mail samma dag eller inom ett par dagar.

Kryssa i den ensamma rutan om du tillåter mig att presentera din originaltext anonymt jämte min omarbetade version på OrdKanalen framöver. Då sparar jag även dina övriga uppgifter men publicerar dem inte. I annat fall raderar jag texterna samtidigt som jag raderar dina övriga uppgifter från formuläret och i mailsystemet inom ett par veckor.

Klicka här för att läsa redan inskickade och bearbetade texter.