Skriv inte mellan 8-17

En tecknad figur som ser fundersam ut, med matematiska symboler kring huvudet.

Jag ser ofta uttrycket ”mellan 35-55”.

Om det finns ett horisontellt streck mellan två värden som inte ingår i en subtraktion, motsvarar strecket ordet ”till”. Då ska strecket vara långt: 35–55.

Eftersom det står ”35 till 55” ska det inte inledas med ordet ”mellan”. Vi säger ju inte att vi åker buss mellan hemmet till jobbet. Orden ”mellan” och ”till” matchar inte här, något måste bort.

Om vi behåller ordet ”mellan” måste vi ta bort ordet ”till”. I så fall behöver vi lägga dit ett ”och”. Vi åker buss mellan hemmet och jobbet. Därför kan vi skriva ”mellan 35 och 55”.

Genom att skriva på det ena eller andra sättet kan resultatet i vissa fall betyda två olika saker. Se exemplen nedan.

Barnen var mellan fem och sju år gamla” (här vet man att det yngsta barnet var fem år och det äldsta sju. Det kan ha funnits fler än ett barn som var fem eller sju år gammalt, och fler barn i en ålder däremellan). Uttryckt med siffror: ”mellan 5 och 7”.

Barnen var fem till sju år gamla” (här vet man inte hur gamla barnen var, så man har gjort en ungefärlig uppskattning. Troligen var de inte under fem år och inte över sju. Barnen kan ha varit tvillingar, till exempel, eller i olika åldrar). Uttryckt med siffror: ”5–7”.

Lämna en kommentar