Tankstreck i rubriker – att tänka på

En tecknad nyhetstidning med rubriken Good News.

När och hur använder man tankstreck?

Jag har noterat att många journalister börjat använda tankstreck i nästan alla rubriker på nätet, även när det vore bättre med ett ord eller en punkt. Efter ett tankstreck i en rubrik förväntar man sig en förstärkning eller en speciell lösning eller bakgrund till det som har berättats före strecket.

När det fungerar med tankstreck

Här är två exempel på när tankstreck passar väldigt bra.

”Efter quinoan – här odlas nya supergrödan canihua” (inledningen relaterar till hur det varit tidigare och avslutningen till hur det ser ut idag).

”Sam, 30, sprang maraton – med kylskåp på ryggen” (strecket är egentligen onödigt, men uppiggande när det beskrivs hur något neutralt omvandlats till något ovanligt).

När det är tveksamt med tankstreck

”200 tvingas sluta – fick besked via sms”

I det här exemplet borde avslutningen handla om att antalet personer är oväntat, eller om hur uppsägningarna kommer att drabba ett stort antal människor. Istället har man tryckt in en annan nyhet, angående att personal har informerats om uppsägning via sms. Det blir förvirrande när två olika nyheter dras ihop med ett tankstreck. Vad vill man fokusera på?

Denna rubrik är svår även utan tankstreck, eftersom det inte spelar någon roll hur många det är som får besked via sms. Bättre vore att skriva ”Personal varslas om uppsägning via sms” eller ”Företaget varslar om uppsägning via sms” eller ”200 tvingas sluta – Företaget flyttar” (eller vad antalet nu kan ha för betydelse).

När det är onödigt med tankstreck

Det är alltid onödigt med tankstreck om det avbryter en fungerande mening. Tanken kan ha varit att få till en slagkraftig rubrik, men den blir snarare tandlös. Det kan också göra att läsaren föreställer sig något annat än skribenten tänkt sig, som vi ser i första exemplet nedan (vissa namn och händelser är utbytta mot ”XX”).

”Med pompa och ståt rullade kungaparet nedför avenyn – innan kungen höll tal inför en stor folkmassa vid Gustaf Adolfs torg” (här ser det ut som om allt pompa och ståt avbröts för att kungen förstörde stämningen och hela föreställningen)

”XX blev av med bolånet – när avgiften chockhöjdes”

”Folkfest på XX gård – när korna släpptes ut”

”400 jobb ryker – när skolorna måste spara” (strecket kan behållas om ”när” tas bort)

”Så slipper du krypen – som äter upp ditt trädgårdsland”

”Fällan – som kan göra sparandet till en förlustaffär”

”Från skrot till snyggaste epan – med hjälp av pappa och farfar”

”Flygplansdörr öppnades – mitt i luften” (här bör även ”mitt” raderas)

”Dolde misstänkt korruption – för sin egen styrelse”

”Landslagsstjärnans svåra val – efter tvivel på sig själv”

”Lars, 42, bytte jobb – och fick 10 000 mindre i lön” (strecket kan behållas om ”och” tas bort)

”Lustgas förbjuds i Storbritannien – och i Stockholm”

”En person fick föras till sjukhus – efter krocken mellan en buss och en personbil” (här vill jag gärna lägga till ett ändringsförslag: ”En person till sjukhus efter krock mellan buss och personbil” eller ”Krock mellan buss och personbil – en person till sjukhus”)

När det inte passar med tankstreck och omskrivning krävs

”Cancerpatienter kan slippa tappa håret – få sjukhus erbjuder behandlingen” (här krockar inledningen och avslutningen, så strecket bör ersättas av ett ”men”. Ännu hellre kan rubriken ändras till ”Fler cancerpatienter slipper tappa håret om fler sjukhus erbjuder behandlingen”, eftersom det handlar om en onödig brist).

”Tre läkare visste om hans XX – trots det skedde XX” (ersätt strecket med en punkt).

”Nu vill XX byta försvarsadvokat – tingsrätten godkänner bytet” (ersätt strecket med ”och” eller en punkt. Det sista ordet bör dessutom ersättas av ”det”, eftersom vi redan fått veta att det handlar om ett byte. Ännu hellre kan rubriken skrivas om till ”Nu vill XX byta försvarsadvokat, vilket godkänns av tingsrätten”).

”Kvinna mördad i parkeringshus – finns 30 övervakningskameror” (skriv ”…i parkeringshus med 30…”).

”Gängledare sköts – han tros ha levererat automatvapnet” (strecket kan behållas om ”han” raderas, annars ska det ersättas av en punkt. Men här finns även ett annat problem. Automatvapnet skrivs i bestämd form, vilket ger intryck av att han sköts med samma vapen som han levererat. Om så är fallet, bör det sista ordet ändras till ”vapnet”. Alternativt kan rubriken ändras till ”Gängledare sköts med automatvapnet som han tros ha levererat”. Blev han skjuten med ett annat vapen bör rubriken ändras till ”Gängledare som tros ha levererat ett automatvapen har skjutits”, om nu vapnet ska nämnas överhuvudtaget).

Lämna en kommentar