Smidigt skrivande i MS Word

Formatmallar i Word

Jag jobbar med ett väldigt roligt och intressant projekt, där jag omarbetar en användarmanual för maskiner. Det går extra smidigt i min Word-mall med personligt anpassade formatmallar.

Formatmallar kallas de sparade inställningarna för olika typer av text, exempelvis typsnitt, färg, storlek, indrag och numrering. Det ingår en hel massa i programmet. Jag pekar ut formatgalleriet som nummer 2 i bilden ovan. Mitt har jag rensat från allt utom anpassade favoriter. Jag har även skapat makron för några av formaten, som jag kan köra via tangentkombinationer.

Med genomtänkta formatmallar (som används på rätt sätt) blir dokumentet enhetligt och innehållsförteckningen fungerar som den ska. Du får även god översikt i navigeringskolumnen. Där kan du flytta avsnitt utan att klippa och klistra om du vill, samtidigt som numreringen hänger med automatiskt. Klicka på Sök så blir kolumnen synlig och välj sedan visning av rubriker istället för resultat. Flyttar du rubriker så följer de verkliga avsnitten med.

Word-navigering

Visst är det tradigt att leta fram och infoga vissa symboler? Jag tycker att en del borde finnas mer tillgängliga eftersom de säkert används ofta. Det jag pekar ut med 1:an i övre bilden är knappar för andra makron jag gjort: med den första skriver jag ”°C” (för att slippa leta upp symbolen för grader), med den andra ”‒” (längre än ett bindestreck), med den tredje gör jag en sidbrytning och med den fjärde hoppar jag mellan platserna där jag senast gjort ändringar.

De anpassade formatmallarna och makrona har jag sparat i grundmallen för Word, så de hänger med varje gång jag skapar ett dokument. Men det fungerar lika bra att spara dem som andra mallar (.dotx) att klicka på när man vill skapa ett dokument baserat på någon av dem.

Har du några favoritmakron eller liknande? Kanske någon fråga om det jag skrivit? Här finns ett tidigare inlägg om formatmallar.

Lämna en kommentar