Vem skriver sina/deras texter?

musiker

Jag hjälper mina kunder med att skriva texter – DERAS texter. Gör de jobbet själva så skriver de SINA texter.

Det är väldigt många som skriver ”hans”, ”hennes” eller ”deras” där det borde vara ”sin” eller ”sina”. I vissa fall kan det skapa syftningsfel som leder till förvirring eller missförstånd. Exemplet nedan innebär säkert inga risker vid missförstånd, men vissa läsare kanske verkligen vill veta om det är musikernas eller samarbetspartnernas verksamheter (eller både och) som de kommer att få veta mer om. Hur som helst gör exemplet det lätt att se varför det är viktigt att vara närvarande i skrivandet och välja ord med fokus på det man vill ha sagt. 😊

Se utdrag ur föreställningar, lyssna på musiker och hör Konstkollektivets samarbetspartners berätta om deras verksamheter.”

Ändra alltså till ”…sina verksamheter” om det inte enbart är musikernas verksamhet som ska presenteras. Det kan dock tolkas som om musikerna eventuellt inte ingår i Konstkollektivet. Se nedan.

Se utdrag ur föreställningar, lyssna på musiker och hör Konstkollektivets samarbetspartners berätta om sina verksamheter.”

Om musikerna ingår i Konstkollektivet kan stycket formuleras enligt nedan, även om det inte utesluter att musiker saknas och att det är externa musiker som kommer att bjudas in. Denna ordföljd får åtminstone läsaren att se Konstkollektivet som textens avsändare. Läsaren kan då lättare tolka det som att Konstkollektivets egna musiker och artister kommer att stå för underhållningen.

Hör Konstkollektivets samarbetspartners berätta om sina verksamheter, lyssna på musiker och se utdrag ur föreställningar.

Lämna en kommentar