Hur du undviker syftningsfel

svårläst beskrivning

Det som allmänt brukar kallas syftningsfel i en text handlar om vad orden har fått för relationer till varandra beroende på hur de placerats. Om relationer skapats mellan andra ord än skribenten tänkt sig, kan det ha uppstått ett syftningsfel. Det ger ett rörigt intryck och kan leda till missförstånd.

För att beskriva det enkelt, är det viktigt att tänka på vad eller vem som har huvudrollen i varje del av texten och var övriga ord som hänvisar dit placeras. Tre exempel på fraser med syftningsfel ser du nedan.

  • Sture räddades av bordsgrannen på restaurangen – nu nomineras hon till årets Mölndalsbo.

I textens andra halva pekar ordet ”hon” felaktigt ut Sture som den nominerade kvinnan. Det beror på att Sture har huvudrollen i den första halvan, som därför måste ändras så att bordsgrannen och inte han får huvudrollen. Det kan göras genom att skriva ”Bordsgrannen på restaurangen räddade Stures liv” eller ”Maja räddade bordsgrannens liv”. Andra halvan kan förenklas till ”– nomineras till årets Mölndalsbo”. Ordet ”hon” är överflödigt eftersom andra halvan av texten redan hänvisar till personen det handlar om – den som har huvudrollen i första halvan.

  • Oväntade stadsdelen där bostadspriserna ökat mest

Ordet ”oväntade” beskriver det efterföljande ordet, som är ”stadsdelen”. Men en stadsdel kan inte ploppa upp ur marken över en natt. Det är priserna som överraskar, inte stadsdelen, så bandet mellan ”oväntade” och ”stadsdelen” måste brytas. Det kan göras genom att skriva ”Stadsdelen som överraskade med största bostadsprisökningen”. Då pekar orden ”överraskade med” ut det som har hänt, det vill säga ”största bostadsprisökningen”.

  • Butiksägare uppmanas att inte ha någon mellandagsrea för att minska smittspridningen.

På grund av hur orden ”mellandagsrea” och ”för att minska smittspridningen” är placerade, finns ett band mellan dem som ger läsaren intrycket att butiksägarna planerar att ha en mellandagsrea i syfte att minska smittspridningen och att myndigheterna vill förhindra det. Formuleringen bör skrivas om så att det blir tydligt att en mellandagsrea innebär risk för smittspridning. Förslag: ”För att minska smittspridningen uppmanas butiksägare att inte ha någon mellandagsrea.”

Lämna en kommentar