Tråkig dokumentation

Många företagare har fullt upp med att sälja sina produkter eller tjänster och tycker att det här med användarmanualer och produktinformation är något trist och nödvändigt ont. Men en pedagogisk, tydlig och genomtänkt manual visar att företaget kan sin sak, respekterar sina kunder och vill dem väl.

Visste du att din produkt kan klassas som ofullständig utan medföljande dokumentation? Det kan ge köparen rätt att returnera den.

Störningar och svårigheter är irritationsmoment som bör förebyggas så långt det går. Kunden blir irriterad om det inte medföljer en manual som gör produkten eller tjänsten rättvisa. Förtroendet för företaget påverkas negativt hos den som måste göra egen research eller ringa supportavdelningen på grund av bristande dokumentation.

Med kundens upplevelse i fokus, blir arbetet med dokumentationen roligare.

Jag älskar genomtänkt och välskriven dokumentation.

Dina kunder är också mina kunder. Kontakta mig om du vill göra dina kunder nöjda hela vägen.

Lämna en kommentar