Förebygg syftningsfel

Skrivblock

När två olika saker ska beskrivas och den ena kräver åtminstone två ord, är ordningen viktig.

I värsta fall får texten en annan innebörd än avsedd, på grund av syftningsfel.

Maria har intervjuat personer som pensionerats:

Dessa vittnar om allt från minskande självförtroende och vilsenhet till en upplevelse av ett existentiellt vakuum när de inte längre jobbar.”

Maria har bundit samman ”självförtroende” och ”vilsenhet” med hjälp av ordet ”och”:

minskande självförtroende och vilsenhet

Före dessa ord finns verbet ”minskande”, som berättar vad som händer.

Läsaren kan nu tolka texten som att både självförtroendet och vilsenheten minskar.

Läsningen stannar upp medan hjärnan bearbetar felskrivningen. Det vore bra om vilsenheten minskar, men vi förstår (trots allt) att så inte är fallet. I andra sammanhang och med andra ord kan det uppstå allvarliga missförstånd och risk för person- och materialskador.

Problemet är lätt åtgärdat.

Beskriv det som kräver ett ord först, och det som kräver två eller fler ord sist:

Dessa vittnar om allt från vilsenhet och minskande självförtroende

Lycka till!

Lämna en kommentar