Man bör inte skriva man

Rödpenna

Angående textförbättring

Jag har nog skrivit cirka 150 detaljerade säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner på svenska och engelska, mellan 30 och 100 sidor långa.

I dessa finns ordet ”du” eller ”man” troligen på färre ställen än fem. Totalt.

Däremot har jag på andra håll sett fraser som:

  • Om man vill höja temperaturen så ska man öppna ventil XX mot XX.
  • När man har startat pumpen så ska man kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren behöver man använda när XX…

Det ser inte professionellt ut, snarare som att en vuxen berättar för ett barn hur något fungerar.

Det spelar ingen roll vad det är för en text eller vad den handlar om. I de flesta fall är det både fördelaktigt och möjligt att plocka bort alla ”man/du” genom att möblera om sådana meningar. Se exempel nedan.

  • För att höja temperaturen, öppna ventil XX mot XX.
  • När pumpen är startad, kontrollera att XX…
  • Stödbrännaren ska startas när XX behöver XX…

Lämna en kommentar