Otydliga instruktioner på kärnkraftverk

Återstarten av Ringhals 4 misslyckades efter revisionsstoppet i början av september. Anledningen var att startprocedurerna utfördes i fel ordning eftersom instruktionerna var så otydliga att de missförståtts. Det gjorde att värmarna i tryckhållaren startades innan den hade vattenfyllts, vilket fick dem att smälta.

Misstaget/missförståndet innebär att anläggningen inte förväntas kunna starta förrän den 31 januari, det vill säga fem månader senare än normalt/planerat. Och naturligtvis till ett märkbart högre pris – på flera plan.

Tydliga instruktioner är A och O för en säker arbetsmiljö och drift. Det gäller alla processer, system och anläggningar. Alla vinner på att var och en känner till, hittar, har läst och kontinuerligt läser och även följer viktiga (och förväntat korrekta) instruktioner.

Särskilt i situationer som återkommer med längre mellanrum, eller när något avvikande händer, är det viktigt att användaren får stöd i tydliga och genomtänkta instruktioner som förebygger missförstånd som kan leda till material- och personskador. Hur ser det ut hos er? Vad kan missförstås och hur ser riskerna ut?

I privatlivet är det många som viftar bort manualer och instruktioner, men i arbetslivet kan de ha större betydelse. Man vet kanske inte alltid vad man inte vet, som kan göra stor skillnad för många människor.

Lämna en kommentar