Textförbättring på detaljnivå

Checkat och klart!

Just nu går jag igenom en många år gammal teknisk utbildningstext, skriven av någon hos kunden. Den har ovanligt hög kvalitet och behöver inte mycket bearbetning för att fungera även framöver.

Majoriteten av alla ”välvilliga skribenter” brukar göra många onödiga omskrivningar som måste skalas bort för att texten ska bli tydlig och lättläst och gå rakt in hos mottagaren. I detta fall behövde jag istället förtydliga exempelstycket med hjälp av ett par detaljer som gjorde textmassan större.

Det krävs både helikopter- och detaljseende för att optimera en text, då det är viktigt att strukturera helheten och skala bort sådant som inte är nödvändigt och samtidigt få med varje detalj som krävs för att förebygga onödiga missförstånd.

Originalet:
”I sumpen är volymen lut stor i förhållande till väggarna som luten är i kontakt med. Det är då stor chans att inkruster bildas på en molekyl i sumpen.”

Efter justering:
”I sumpen är lutens volym stor i förhållande till väggytan som den är i kontakt med. Sannolikheten är då stor att inkruster uppstår på en molekyl i luten och inte på väggen.”

(Avsnittet är taget ur ett större sammanhang där allt förklaras ytterligare)

Lämna en kommentar