Användarmanualer

Användarmanualer ska beskriva allt från design, installation och säkerhet till förberedelser, start, normal drift, funktioner och inställningar, programvara, automatiska och manuella funktioner, normalt stopp, nödstopp, rengöring, felsökning, service och underhåll m.m.

Det kan kännas tungt för användaren att läsa sig till hur en maskin fungerar och vad som gäller i respektive situation. Därför är det viktigt att manualen är uppbyggd så att användaren kan följa den steg för steg.

Klicka här för exempel på vad en användarmanual för en maskin kan innehålla och hur strukturen kan se ut.

En person läser

Lämna en kommentar