Textförbättring: skala av och förenkla

Skribent i Göteborg

Skriv med känsla och engagemang

Det är bra att skriva med känsla, utan tanke på kvalitet.

Efteråt bör texten däremot korrekturläsas och optimeras.

Inledningsvis innebär textförbättring att ta bort upprepningar och överflödiga ord, för att förenkla och skala av sådant som skymmer eller tunnar ut budskapet.

När det är gjort bör texten redigeras med tanke på grammatik, ordval och stavning. Troligen behöver den även möbleras om för att få en logisk och pedagogisk ordning.

Avsnittet nedan verkar inte ha genomgått några sådana kontroller.

Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda, utan om just energi. Vi som är chefer har blivit det för att vi har en naturlig ansvarskänsla och stor arbetskapacitet.”

Efter redigering borde resultatet se ut ungefär så här:

Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda. Vi har blivit chefer för att vi har stor arbetskapacitet och ansvarskänsla.”

Nu kan läsaren koppla tid med arbetskapacitet liksom ansvarsbörda med ansvarskänsla, vilket jag misstänker var syftet med texten.

Om mina skribenttjänster

Lämna en kommentar