Henne, hennes, sin

Skriva

Textförbättring – henne/hennes/sin

Här kommer några meningar som kan hjälpa den som har svårt att veta när man ska skriva henne/honom/dem och hans/hennes/deras eller sin/sina.

Lägg märke till vem som agerar (skrivet med versaler) och vems (skrivet med versaler) objektet är.

HAN tar på sig SINA glasögon.
Jag låter HONOM ta på sig SINA glasögon.
JAG provar HANS glasögon.

DE tar hand om SINA barn.
Jag låter DEM ta hand om SINA barn.
JAG tar hand om DERAS barn.

HAN kammar SIG.
JAG kammar HONOM.

JAG har folk omkring MIG.
HAN har folk omkring SIG.

Lite annorlunda blir det när någon upplever att något händer framför/bakom/bredvid SIG. När någon hör något i relation till sin egen placering skriver man på ett sätt, och när man ser/hör något i relation till någon annans placering skriver man på ett annat sätt.

Detta händer:
DÖRREN stänger SIG bakom HONOM
(dörren gör något med sig själv (sitt eget objekt), i relation till någon annans placering).

Upplevelsen hos den som befinner sig framför dörren respektive någon annan som ser/hör detta hända:
HAN hör dörren stängas bakom SIG.
JAG hör dörren stängas bakom HONOM.

Om dörren får lov att vara aktiv:
HAN hör DÖRREN stänga SIG BAKOM SIG (det är korrekt, men ser knöligt ut. Snyggare blir det med: Bakom sig hör han dörren stänga sig (stängas)).

JAG hör FLICKAN harkla SIG bakom MIG.
HAN hör FLICKAN harkla SIG bakom SIG (det är korrekt, men ser knöligt ut. Snyggare blir det med: Bakom sig hör han flickan harkla sig).

Lämna en kommentar