Betygsättning

Det här med betygsättning av böcker kan vara intressant att studera. Har du tänkt på hur du gör när du ska ge en bok som du har läst ett värde mellan 1 och 5?

Elevernas tentaresult på Chalmers tekniska universitet värderades på 90-talet (och kanske än i dag) enligt den vänstra skalan i bilden nedan. Hade man 60 % rätt på ett prov gavs en 4:a i betyg och 80 % innebar en 5:a. Tittar man närmare verkar det som om en 100 % korrekt tenta i så fall borde ha gett betyget 6, som inte ens finns med på skalan.

En betygskala för skolelever och en skala för troligt värdering av böcker

När det gäller betygsättning av böcker tänker man kanske annorlunda? Personligen tänker jag mig nog, halvt omedvetet, 5:an som ett tak. Om bokens kvaliteter når bästa möjliga nivå och jag ser få eller inga förbättringsmöjligheter och är fullt nöjd med läsupplevelsen, kan den alltså få en 5:a i betyg.

Om 5:an ses som ett tak och vi använder decimaler, innebär betyget 5 ett värde mellan 4.5 och 5.0. Det betyder att 5:an har mindre utrymme än exempelvis 4:an, som kan flyta mellan 3.5 och 4.5.

Det vore intressant om alla istället övergick till att sätta betyg i skalan 0–100 %.

Hur tror du att du värderar varor/tjänster (om du nu gör det överhuvudtaget)? Kommentera gärna!

Lämna en kommentar