Mottagna texter

OrdKanalens skribenttjänster

Här presenteras mottagna texter som jag bearbetat gratis och fått lov att visa upp. Och resultaten, förstås.

Originaltext

Mina resultat av löken visar att lök växer bäst i bara vatten, eftersom lökens rotsystem påverkades inte när lök befann sig endast i kranvatten. Detta kunde jag se i både experimentera 1 och 2, vilket låter rimligt eftersom växter behöver vatten för att kunna utföra sin fotosyntes. Men det får inte vara vilken typ av vatten som helst utan vattnet bör vara rent för att växten ska kunna utvecklas och vara frisk under sin odlingstid. I experiment 1 och 2 visar det sig att det har inte alls växt ut några rötter från löken som odlades i en Alvedonlösning. Däremot när koncentrationen av Alvedon sänktes i experiment 3 blev rotsystemet inte lika påverkade och det växte rötter i löken. Detta betyder att rotförlängningen minskade enormt mycket när koncentrationen av paracetamol ökade. Den låga koncentrationen av paracetamol påverkade fortfarande tillväxten av lök men det växte ändå några rötter. Detta beror på att en Alvedon förstör tillväxten av rötterna då den skadar klorofyllet i löken.

Bearbetad version

I experiment 1 och 2 framkom att lök växer bäst i vanligt vatten, där fotosyntes är möjlig och rotsystemet inte hämmas. Vattnet måste dock vara rent för att löken ska kunna utvecklas och hålla sig frisk under odlingstiden.

Experimenten visade också att lök som odlas i en koncentrerad Alvedonlösning (innehållande paracetamol) inte utvecklar några rötter. När vi spädde ut lösningen, i experiment 3, såg vi att rotsystemet inte hämmades lika mycket.

Lökens rotförlängning minskar med andra ord kraftigt om paracetamolhalten ökar. Paracetamol skadar lökens klorofyll och hindrar den på så sätt från att skapa rötter.

Originaltext

Homosexuella personer blir diskriminerade dagligen av främlingar, vänner och även familj på grund av deras val inom kärlekslivet. Detta är absolut kränkande och inte rätt. Jag tycker alla bör kunna älska vem de vill utan att bli förolämpade och diskriminerade. Oavsett deras sexuella läggning förtjänar de ömsesidig respekt. Det är ingen som ska stoppa dem från att spendera sina liv med personen de älskar, även om deras kärleksliv är vad samhället tycker onormalt. Kärleken ska vara helt fri och inte ha några osynliga gränser.

Samkönade äktenskap är endast lagligt i 27 av världens 240 länder. Det borde vara en självklarhet att kunna få gifta sig med den man älskar. I dessa 27 länderna så är det lagligt att gifta sig med en person av samma kön, men det betyder inte att det är acceptabelt i dagens samhälle. Folk ska alltid försöka såra och trycka ner homosexuella. Ingen har rätt att smutskasta någons känslor. Såklart så har det blivit betydligt bättre idag än förr, då det var ett brott at

Bearbetad version

Homosexuella personer diskrimineras dagligen av främlingar och vänner, ibland till och med av sin egen familj.

Alla borde ha rätt att mötas med respekt och rätt att älska vem som helst. Men det är ännu inte alla förunnat att spendera livet med en älskad partner utan att av den anledningen förolämpas eller diskrimineras.

Kärleken är fri från fysiska värderingar. Den borde vara fri för alla.

Samkönade äktenskap är endast lagliga i 27 av världens 240 länder. I dessa 27 länder är kärleken inte per automatik accepterad i samhället. Homosexuella behandlas ofta nedsättande, även om det förstås har blivit betydligt drägligare nu för tiden. Det är inte längre ett brott at…