Vattenkokaren

Så var det dags för min lilla elektriska vattenkokare att dra sin sista suck, inte långt efter brödrosten. När jag köpt och packat upp en ny, spanar jag förstås i medföljande användarmanual. Jag är nyfiken på tillverkarens mån om den språkliga kvaliteten, som ju är en del av varumärket och som i mycket fungerar som företagets ansikte utåt.

Säkerhetsavsnittet är viktigast. All nödvändig information för den aktuella produkten bör finnas med, korrekt översatt och lättläst.

Det är vanligt att företag hanterar flera olika produkter och varor. Vad tänker ni då bör vara A och O gällande dokumentationen? I det här fallet är jag säker på att man förutom vattenkokare även tillverkar kaffekvarnar…

Några utdrag kanske kan roa?

 • Om du inte följer instruktioner och säker hetsråd kan fara uppstå.
 • Kaffekvarnen är gjord bara för hushållsbruk.
 • Ställ aldrig kvarnen på eller nära öppen eld, elelement eller på en varm spis.
 • Låt inte barn leka med kaffekvarnen.
 • Kvarnen är inte avsedd för att användas av små barn om de…
 • Se till så att sladden inte hänger över bordseller bänk-kanten
 • Låt vattenkokaren svalna innan du placerar eller avlägsnar delar.
 • Se till så att vattenkokaren är vågrät när du lyfter av den från sockeln.
 • Undvik risk för brand och elstötar – ta aldrig isär vatten-kokare och sockel.
 • Placera kaffekvarnen på en stabil yta…
 • När du använder kvarnen skall sladden vara inom räckhåll, om det skulle ske en olycka.
 • Koppla nätkontakten till ett stömuttag
 • … i inkopplat läge (I).
 • … strömbrytaren till avstängt läge (0)
 • … eller fasttryckt i avstängt läge (I).
 • Filtret skyddar mot kalkbildning i vattenkokaren.
 • Ta bort beläggningar med någon standardprodukt för plastkärl…
 • Om du inte kalkar av, kan garantin sluta att gälla.

Lämna en kommentar