Produktmanualer

Produktmanual

Det var dags att införskaffa en ny brödrost och jag var nyfiken på manualens kvalitet.

Manualer och annan skriftlig kommunikation är en viktig del av företagets ansikte utåt.

De avslöjar nämligen inställningen till kvalitet i allmänhet och om kunder och medarbetare anses vara värdefulla.

Den övre bilden i mitt collage ovan visar på ett bra sätt vilka delar som ingår i apparaten. Bokstäverna som pekar ut delarna används som hänvisningar i den skriftliga delen av manualen. Så långt är allt väl.

Den undre bilden är däremot förvirrande, eftersom den visar samma knappar som i den övre bilden beskrivs med bokstäverna D, E och F och där helt andra saker pekas ut med A, B och C.

I textavsnitt 4 beskrivs funktionerna för nämnda knappar, vilket vi kan se genom att den undre bilden markerats med siffran 4. Om jag fick bestämma, skulle E, D och F ha använts för knapparna i båda bilderna och alla textavsnitt.

Produkten är en brödrost och i en sådan rostar man bröd. Men ingen av bilderna eller textavsnitten beskriver vilken knapp som ska användas för detta. Symbolerna på knapparna är också underligt valda.

Knapp D:
Ett annat förslag för ”Upptiningsknapp med indikatorlampa” kunde vara ”Knapp för rostning av fryst bröd”. Denna knapp har dessutom en frost-symbol, så man kan tro att det handlar om upptining precis som manualen säger. Men brödet hålls nere i apparaten längre om man använder denna knapp än om man använder knapp E, som däremot har en symbol för värme.

Har du blivit lite snurrig än?

Knapp E:
Ett annat förslag för ”Uppvärmningsknapp med indikatorlampa” kunde vara ”Knapp för upptining/uppvärmning”. Knappens symbol föreställer värme/hetta, vilket är missvisande eftersom knapp D har en frost-symbol trots att den är avsedd för rostning. Används knapp E lyfts brödet däremot upp efter bara en kort stund för att det inte ska få färg.

Ingen knapp alls:
Någonstans i manualen borde det informeras om att man inte trycker på någon knapp alls när man vill rosta rumsvarmt bröd.

Intellekt:
Det informeras om att personer med eftersatt förstånd kan använda maskinen, efter anvisningar från någon med högre förståelse. Frågan är vem som i praktiken lyckas bäst genom att läsa denna manual.

Lämna en kommentar