Kommatering med rymd

Det är lätt att bli hemmablind

Jag ska visa ett exempel där ett kommatecken har använts så felaktigt att det förvrider hela textens innebörd.

Turligt nog blev texten så orimlig att vi förstår att skribenten velat säga något annat:

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synlig för blotta ögat, om man befinner sig på södra halvklotet.

Texten i mitten (mellan de båda kommatecknen) är ett inflikat tillägg till den första och den sista delen, som är en enhet. Den första och sista delen ska kunna läsas utan den mittersta delen. Men vad händer om vi plockar bort inflikningen här?

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, om man befinner sig på södra halvklotet.

Med andra ord får vi veta att det svarta hålet bara existerar om någon befinner sig på södra halvklotet.

Det är så orimligt att vi förstår att skribenten måste ha velat säga att vi inte kan se stjärnbilden Kikaren utan att befinna oss på södra halvklotet.

För att det ska bli rätt, måste texten ändras så att det syns vilka ord som hänvisar till varandra. Om vi för ihop ”synlig” med ”södra halvklotet” genom att plocka bort det sista kommatecknet, försvinner den felaktiga inflikningen om hålets existens och vi får istället en sammanhängande avslutande information som säger att stjärnbilden är synlig från södra halvklotet:

Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synligt för blotta ögat om man befinner sig på södra halvklotet.

Lämna en kommentar