Upprepningar

Två inlägg i sociala medier har just fångat mitt intresse av en helt annan anledning än skribenterna tänkt sig: onödiga upprepningar.

Jag fångas alltså inte fullt ut av deras budskap utan frågar mig med större nyfikenhet varför ett visst ord har upprepats gång på gång eller varför en mycket enkel sak har förtydligats med en tillagd omskrivning.

I mina bilder av företag kan finnas en etikett med skrikig färg som stör harmonin i deras för övrigt fina varumärken, fyllda av goda intentioner och professionalitet. Kanske är det ovanligt med sådana upplevelser av knöliga texter, men visst vore det bra om din målgrupp får en så klar inre bild som möjligt av dina tjänster och produkter?

Senast i december skrev jag ett inlägg med titeln ”Undvik tjatiga texter”.

Det ena som senast fångade mitt intresse av fel anledning löd, på ett ungefär: ”Jag driver ett nystartat företag som startades i augusti”. Ser du vad jag reagerade på? Hur hade du formulerat dig?

Det andra handlar om ett upprepat ord: 7 gånger nämndes detta i en text om totalt 206 ord (knappt en halv A4-sida). Närmare 3,5 % av texten bestod av ett ord som lätt hade kunnat dras ner till två eller tre i antal med hjälp av omformuleringar och strykningar.

Jag lyssnar på en ljudbok där uppläsaren uttalar ”åtminstone” som ”åtminstonde”. På grund av felsägningen reagerar jag varje gång det sägs, tyvärr alltför ofta, och roar mig med att räkna antalet. Mitt fokus hamnar dels på uppläsaren och dels i frågan om varför författaren inte har rensat texten före publicering. Den bästa texten är osynlig, som jag nämnde i inlägget med titeln ”Var inte rädd för att skriva”.

Var alltså inte rädd för att skriva, men tänk gärna på att undvika upprepningar av olika slag om du är mån om att målgruppen ska fångas av det du vill förmedla.

Lycka till!

Lämna en kommentar