Driftinstruktioner för kraft- eller sodapanna

Tydliga instruktioner ökar säkerheten

Känner du någon som jobbar i en anläggning där det finns en kraftpanna (producerar el och/eller värme) eller sodapanna (kopplad till pappersbruk)?

Tipsa gärna om att OrdKanalen AB kan bidra till att öka säkerheten och minska risken för missförstånd.

Efter en om- eller tillbyggnad av pannan behöver driftinstruktionerna justeras för att de ska stämma med verkligheten. Jag kan uppdatera, utöka, förbättra, strukturera, slå ihop eller dela upp anläggningens befintliga instruktioner. Allt jag behöver är de befintliga instruktionerna samt flödesscheman och eventuellt processbeskrivning, systembeskrivning och ritningar över områden, objekt eller system som har ändrats.

Lämna en kommentar