Säkra dina texter

Textförbättring, skribent

Livsfarlig polis?

Små detaljer kan göra stor skillnad när det gäller hur meningar formuleras.

Bilden visar ett exempel från en större dagstidning, som tycktes informera om att en polis agerat livsfarligt.

I själva verket flyttade polisen ifråga en livsfarligt placerad minnesplats, som skapats av sörjande efter en olycksplats på motorvägen, till en mindre riskabel plats.

En text kan vara farlig eller skapa förvirring om den går att tolka på mer än ett sätt. Särkilt viktigt är detta att tänka på när det handlar om säkerhet, risker, procedurer och instruktioner.

Det är bra om skribenten kan låta någon annan gå igenom texten ”med nya ögon” före publicering, eftersom det är lätt att bli hemmablind efter några redigeringar.

Lämna en kommentar