Oskriven text

Växer högen med oskrivna texter?

Det du inte hinner med tar mer plats i sinnet än du önskar.

Oskriven eller illa formulerad information kan dessutom leda till missförstånd, missade affärer eller skador.

Jag kan ta hand om din oskrivna hög. Presentationer, information, tekniska beskrivningar, utbildningsmaterial m.m. Driv din verksamhet utan bristande dokumentation.

Har ni någon textansvarig på jobbet?
×

Välkommen att kontakta OrdKanalen för ett samtal kring hur informationstexter, manualer, utbildningsmaterial etc. produceras eller granskas hos er.

Lämna en kommentar