Dåtid och nutid

Hisslapp
Ett meddelande i hissen

Detta meddelande, som hänger i en hiss, innehåller ett skrivfel som jag sett i väldigt många texter.

Det handlar inte om att punkten saknas på första raden, eller om att du ombeds höra av dig om du såg böckerna ligga där vid hissen.

Det handlar om att varken golvet, dörren eller parkeringsplatsen har avlägsnats sedan böckerna placerades där. Allt finns kvar sedan den 30 september. Förutom böckerna då.

När du skriver, tänk på att vissa saker består medan andra förändras. Något kan förväntas vara relativt konstant, medan annat bara existerar eller ser ut på ett visst sätt under en kort period. Ha i åtanke vad som troligen gäller när läsaren får se din text.

Människor i allmänhet fungerar ungefär som de ”alltid” har gjort, även om vars och ens personliga utveckling går i olika takt och åt olika håll. I romaner är det vanligt att författare uttrycker karaktärernas tankar om människor i allmänhet på ett sätt som får det att se ut som om de tänkte på varelser som ännu inte blivit som oss.

Lämna en kommentar