Smarting

Lampa

Ministory

Det var inte förrän han tänkte på det som han insåg att han inte var smart nog. Men han förstod också att om han hade känt sig smart nog, riktigt intelligent, hade han inte varit smart. Bara dum nog att tro sig förstå allt. Från den dagen kände han att han förstod allt.

Lämna en kommentar