Bearbetning av text

Kan era texter behöva redigeras för att bli korrekta, klara och tydliga?

Låt OrdKanalen titta på dem! Vi tar ett möte och kommer fram till hur jag kan hjälpa er eller hur ni kan komma vidare på egen hand.

Godkänd text

Att tänka på som skribent

Den som berättar något har sin egen “boll” i fokus, pumpad med information om hur den hänger ihop, varifrån den kommer och/eller vart den är på väg.

I medvetandet hos den som läser eller lyssnar skapas ett antal bollar pumpade med tänkbara parametrar relaterade till världens alla möjligheter och egna erfarenheter, kunskaper, rädslor, frågor, nyfikenhet, uppfattningsförmåga, logiska slutsatser, tvivel med mera.

Varje boll är unik i placering, utseende, rörelse och innehåll. Vilken av dem bör fångas in? Finns där ens en lämplig boll och när kommer den, i annat fall? Ibland är det bäst att avvakta…

Ha tålamod med den som lyssnar eller läser. Tänk på att det underlättar väldigt mycket med stegvis, enkel och tydlig information.

Ibland när du skriver och vill få till det bra, kanske du känner att något skaver men har svårt att hitta orsaken? Det kan bero på att du försöker korrigera något som inte borde finnas med. Klicka här för tips (sidan öppnas i egen flik).

Tidningscitat med ändringsförslag

Originaltext
Sture räddades av bordsgrannen på restaurangen – nu nomineras hon till årets Mölndalsbo.
Ändringsförslag
Bordsgrannen på restaurangen räddade Stures liv – nomineras till årets Mölndalsbo.
Kommentar
Syftningsfel (Stures namn tyder på att han inte betecknas som kvinna och det var inte heller han som nominerades)

Originaltext
Oväntade stadsdelen där bostadspriserna ökat mest
Ändringsförslag
Stadsdelen som överraskade med största bostadsprisökningen
Kommentar
Syftningsfel (det var inte stadsdelen som var oväntad utan priserna)

Originaltext
Passet är giltigt i 90 dagar om du hämtade ut det före 1 oktober 2021. Passet är giltigt i 180 dagar om du hämtade ut det efter 30 september 2021.
Ändringsförslag 1
Passet är giltigt i 90 dagar om du hämtade ut det före 1 oktober 2021, i annat fall 180 dagar.
Ändringsförslag 2
Passet är giltigt i 90 dagar om du hämtade ut det före 1 oktober 2021 och i 180 dagar om du hämtade ut det senare.
Kommentar
Onödigt knölig text. Förenkla så långt det är möjligt!

Originaltext
Butiksägare uppmanas att inte ha någon mellandagsrea för att minska smittspridningen.
Ändringsförslag
För att minska smittspridningen uppmanas butiksägare att inte ha någon mellandagsrea.
Kommentar
Syftningsfel (butiksägarna har inte mellandagsrea i syfte att minska smittspridning. Originaltexten säger dock att butiksägare inte bör minska smittspridningen genom att hålla mellandagsrea.)

Originaltext
Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, om man befinner sig på södra halvklotet.
Ändringsförslag
Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synligt för blotta ögat om man befinner sig på södra halvklotet.
Kommentar
Originaltexten säger att det svarta hålet bara existerar om man befinner sig på södra halvklotet.

Originaltext
Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda, utan om just energi. Vi som är chefer har blivit det för att vi har en naturlig ansvarskänsla och stor arbetskapacitet.
Ändringsförslag
Det handlar väldigt sällan om tid eller ansvarsbörda. Vi har blivit chefer för att vi har stor arbetskapacitet och ansvarskänsla.
Kommentar
Nu kan läsaren koppla tid med arbetskapacitet liksom ansvarsbörda med ansvarskänsla, vilket jag misstänker var syftet med texten.

Originaltext
De senaste två åren har vi haft en del sådana här olyckor med stora, tunga fordon som används i yrkesmässig trafik och med oskyddade trafikanter som avlider. Vi är rädda för att det här kommer att fortsätta, med tanke på hur Göteborgs stad ser ut. Fotgängare måste vara medvetna om hur dåligt de syns och att de kan falla in i de dolda vinklarna.
Ändringsförslag
Allt fler oskyddade trafikanter har de senaste två åren blivit påkörda av arbetsfordon på väg in eller ut från Göteborgs byggarbetsplatser. Vi är rädda att mängden olyckor fortsätter öka om inga åtgärder vidtas. Fotgängare måste vara medvetna om hur dåligt de syns och förare måste vara medvetna om att det kan finnas oskyddade trafikanter i dolda vinklar.
Kommentar
Göteborgs stads utseende orsakar knappast att oskyddade trafikanter avlider i detta fall. Och fotgängare faller inte in i dolda vinklar. Vilka är de som i detta fall anses vara oskyddade och varför tillåts detta i områden med större risker än normalt? Vistas yrkes- eller privatpersoner i arbetsområden utan hjälm, avskärmningar eller annan skyddsutrustning eller handlar det om allmän trafik? Mitt ändringsförslag gäller om det handlar om trafikanter precis utanför arbetsområdena.

Klicka här för att läsa om vikten av att inte följa originaltexten slaviskt vid översättning (sidan öppnas i egen flik).

Klicka här för att läsa om OrdKanalens tjänster