Säkerhet

Text som informerar om risker och säkerhet bör vara säker och tydlig och endast kunna tolkas på ett sätt.

Ett utdrag ur en artikel om den ökade olycksrisken med den stora mängden byggarbetsplatser i Göteborg:

De senaste två åren har vi haft en del sådana här olyckor med stora, tunga fordon som används i yrkesmässig trafik och med oskyddade trafikanter som avlider. Vi är rädda för att det här kommer att fortsätta, med tanke på hur Göteborgs stad ser ut.

Göteborgs stad orsakar knappast att oskyddade trafikanter avlider i detta fall. Jag frågar mig dessutom vilka som anses vara oskyddade och varför de tillåts vara det, när riskerna är större än normalt.

Vistas yrkes- eller privatpersoner i arbetsområdena utan hjälm, avskärmningar eller annan skyddsutrustning eller vistas de i allmän trafik?

Är arbetsområdena med tillhörande på- och avfarter tillräckligt avskärmade från obehöriga trafikanter och hur noggranna är yrkesförarna i de tunga fordonen med att se sig för?

Mitt textförslag utifrån en möjlig tolkning:

”Allt fler oskyddade trafikanter har de senaste två åren blivit påkörda av arbetsfordon på väg in eller ut från Göteborgs byggarbetsplatser. Vi är rädda att mängden olyckor fortsätter öka om inga åtgärder vidtas.”

I samma artikel berättar polisen hur förare i stora fordon ska bete sig:

När de ser en fotgängare eller cyklist ska de söka ögonkontakt och försöka att få till ett samspel. Om de ser en cyklist eller fotgängare som inte tittar mot fordonet ska de undvika att köra rakt fram.”

Här frågar jag mig om polisen verkligen anser att föraren ska svänga fordonet åt höger eller vänster om hen inte får ögonkontakt med fotgängare eller cyklister.

Ett sista utdrag ur artikeln:

Fotgängare måste vara medvetna om hur dåligt de syns och att de kan falla in i de dolda vinklarna.”

Fotgängare faller inte in i några dolda vinklar i arbetsfordonen. Föraren ser däremot inte fotgängare som befinner sig i vissa zoner kring fordonet.

Var rädda om er. Försök tolka vad förare är på väg att göra och ta det säkra före det osäkra. Invänta en mindre riskfylld stund att svänga in mot eller korsa trafiken.

Särskilt i produktmanualer är det viktigt att vara tydlig med vilka risker som kan förekomma och hur de förebyggs eller hanteras.

Klicka här för fler blogginlägg om skrivande.

Lämna en kommentar