Sällskapsspel: krypkasino

Spelkort
Spelkort med särskild betydelse i krypkasino

Krypkasino ‒ en spännande hjärngympa

Nu är sommaren här med sina långa, ljusa kvällar. Och vad är lättare att ta med till picknickfilten än en kortlek?

Jag ska beskriva en variant på Krypkasino. Du kommer inte att vilja ha en dam på handen när det är din tur, om korten på bordet är desamma som på bilden och någon säger ”Tabbe på dam”.

Det gäller att undvika poäng i krypkasino. Vem som får flest antal kort och antal spader i sin poänghög liksom alla ess, spader 2 och ruter 10 gör det spännande.

Giv

Givaren delar ut två kort till spelaren till vänster och två till nästa, tills alla spelare har två kort var. Därefter läggs två öppna kort på bordet. Sedan får varje spelare två nya kort på samma sätt och ytterligare två läggs upp på bordet.

Alla spelare har nu fyra kort på hand, och på bordet ligger fyra öppna kort.

Spelstart och gång

Personen till vänster om givaren börjar spelet (som sedan fortsätter medurs) med att försöka lägga ifrån sig ett kort på bordet. Det går bara om kortet inte är summan av ett eller flera kort som redan ligger där.

Om det ligger ett ess, en knekt, en dam, en 2:a och en 10:a på bordet och spelaren bara har ett enda kort på handen (på fjärde varvet) och det är en dam, måste han eller hon plocka till sig de fem nämnda korten på bordet och lägga dem och den egna damen i sin poänghög.

Kan man inte lägga ett kort som inte är summan av ett eller flera redan lagda kort på bordet, måste man ta ett stick. Det omfattar alla likadana möjliga delsummor på bordet.

Ess räknas både som 1 och 14.

När spelarna har slut på kort efter fjärde varvet, delar givaren ut två nya kort i taget precis som vid första given, men inga nya kort läggs nu ut på bordet. Alla har åter fyra kort på hand och spelet fortsätter.

Tabbe

Om korten på bilden ovan är samtliga på bordet, kan någon säga ”tabbe på dam”. Om den spelare vars tur det är att lägga eller plocka stick sitter med en dam på hand, måste han eller hon ta sticket (alla kort som ligger framme) istället för att bara lägga ut något. Tabben ska visas genom ett uppåtvänt kort vid sidan om poänghögen, för den senare poängräkningen.

Det går bara att säga ”Tabbe på…” och tvinga någon att använda ett eventuellt sådant kort på handen om alla kort på bordet kan samlas i likadana delsummor och tömma bordet helt. Till exempel ”Tabbe på tio” med kombinationerna 10, 9+1 och 2+3+5.

Att avsluta den sista rundan i varje omgång

Den spelare som tog det allra sista sticket innan (eller när) det sista kortet spelas ut av den sista spelaren, måste även plocka åt sig de kort som eventuellt blir över på bordet och lägga till sin poänghög.

Poängräkning

Den som har lägst poängsumma vinner omgången.
1 poäng: Den som har flest kort
1 poäng: Den som har spader 2
1 poäng: Varje Ess
1 poäng: Varje tabbe
2 poäng: Den som har flest spader
2 poäng: Den som har ruter 10

Totalt ger varje omgång 10 poäng, plus eventuella tabbar.

Lämna en kommentar