Kunder och referenser

Här presenterar jag mina kunder och uppdrag. Välkomna att höra av er för kontaktuppgifter till referenspersoner, om ni vill veta hur de uppfattat mig, mitt arbete och mina leveranser.

Lisa Månsson, Valmet AB
– Eva-Lena jobbar extremt noggrant och detaljerat, men är ändå förvånansvärt snabb.

Lisa Månsson
Global Product Manager, Online Learning,
Valmet Learning Services
Martin Söder, FRC media
– Snabb och proffsig leverans av text till ett teknikföretag. Vi och kunden är väldigt nöjda med samarbetet och återkommer snart igen.

Martin Söder
Säljare och projektledare,
FRC media

Respons på genomförda uppdrag

  • Man kan alltid lita på dig.
  • Dina texter är GULD värt!
  • Du jobbar extremt noggrant och detaljerat, men är ändå förvånansvärt snabb.
  • Du gjorde en bra och gedigen granskning.
  • Du är en superduktig och dedikerad skribent.
  • Du förstår snabbt hur det funkar!
  • En grymt bra kurs!
  • Fick en noggrann genomgång av textmaterialet och hjälp med redigering. Resultatet blev: en enhetlig struktur, ett korrekt språk och ett språkval som gör det lättare för läsaren att förstå
Fem stjärnor

Webbtexter, copywriting och kundcase med intervjuer

Kontakta mig för information om utförda uppdrag gällande webbtexter, copywriting och kundcase med intervjuer (ej nämnda nedan).

Kunder och uppdrag

Valmet

Kund: Valmet AB, avd. Online Learning

OrdKanalens uppdrag:

Skriva, översätta, utöka och implementera interaktiva online-kurser om exempelvis kraftpannor, sodapannor och indunstningsanläggningar.

Granska och omarbeta interaktiva online-kurser med fokus på struktur, teknik, funktionalitet, innehåll och språk.

Konstruera frågor med korrekta och felaktiga svarsalternativ till sluttest i onlinekurser om pannor, panndrift, indunstningsanläggningar, vattenbehandlingsanläggningar, pappers- och massabruk, emissionskontroll etc., och implementera dem i en kursportal.

Värdering av innehåll i utbildningsmaterial.

Självskattningsfrågor och kunskapstest för pannoperatörer.


Valmet

Kund: Valmet AB, olika avdelningar

OrdKanalens uppdrag:

En workshop om att skapa enhetliga, genomtänkta och tydliga rapportmallar i MS Word, med hjälp av bland annat formatmallar. Genomgång av texthantering för olika format (rubriker, numreringar, listor, indrag, hängande rader), bildsättning, referenser och innehållsförteckningar.

Säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner för pannoperatörer (det kan handla om ångpannor i form av sodapannor, hetvattenpannor, pannor med fluidiserad eller cirkulerande bädd, avgaspannor för eldning av rökgas från gruvverksamhet etc.).

Klassrumsutbildningsmaterial för pannoperatörer (ångpannor/sodapannor).

Kiwa Inspecta

Kund: Kiwa Inspecta

OrdKanalens uppdrag:

Renskrivning och textförbättring av interna onlinekurser för besiktningspersonal.

Christian Berner AB

Kund: Christian Berner AB

OrdKanalens uppdrag:

Att skriva och omarbeta användarmanualer för maskiner.
Diverse skribentarbeten

FRC media

Kund: FRC media

OrdKanalens uppdrag:

Webbtexter och produktinformation till slutkund.

Martin Söder på FRC media.”Snabb och proffsig leverans av text till ett teknikföretag. Vi och kunden är väldigt nöjda med samarbetet och återkommer snart igen”

Martin Söder, säljare och projektledare

Bullerbekämparen

Kund: Bullerbekämparen Svenska AB

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten

Provenco AB, logotype

Kund: Provenco AB

OrdKanalens uppdrag:

Att skriva och omarbeta text i ett utredningsarbete, för att möjliggöra allmän förståelse av ”teknisk text”.

JHL-Net Solutions

Kund: JHL-Net Solutions

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Explipro Group AB

Kund: Explipro Group AB

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Sumitomo SHI FW Energi AB

Kund: Sumitomo SHI FW Energi AB

OrdKanalens uppdrag:

Översättningsarbete.