Kunder och referenser

Under våren/försommaren 2019 började jag frilansa som (teknisk) skribent. Här presenterar jag mina kunder och uppdrag. Välkomna att höra av er för kontaktuppgifter till referenspersoner, om ni vill veta hur de uppfattat mig, mitt arbete och mina leveranser.

Inkommen respons och betyg på genomförda uppdrag:

  • Man kan alltid lita på dig.
  • Dina texter är GULD värt!
  • Du jobbar extremt noggrant och detaljerat, men är ändå snabb.
  • Du gjorde en bra och gedigen granskning.
  • Du är en superduktig och dedikerad skribent.
  • Du förstår snabbt hur det funkar!
  • En grymt bra kurs!
Fem stjärnor

 

Valmet

 

Kund: Valmet AB, avd. Online Learning

OrdKanalens uppdrag:

Skriva, översätta och implementera interaktivt e-learningmaterial relaterat till kraftpannor och sodapannor.

Granska och omarbeta e-learningmaterial med fokus på struktur, teknik, funktionalitet, innehåll och språk.

Konstruera frågor med korrekta och felaktiga svarsalternativ till ett sluttest för en avancerad onlinekurs om CFB-pannor och implementera dem i en kursportal.

Värdering av innehåll i utbildningsmaterial.

Självskattningsfrågor och kunskapstest för pannoperatörer.


Valmet

Kund: Valmet AB, olika avdelningar

OrdKanalens uppdrag:

En workshop om att skapa enhetliga, genomtänkta och tydliga rapportmallar i MS Word, med hjälp av bland annat formatmallar. Genomgång av texthantering för olika format (rubriker, numreringar, listor, indrag, hängande rader), bildsättning, referenser och innehållsförteckningar.

Säkerhets-, drift- och underhållsinstruktioner för pannoperatörer (ångpannor/sodapannor)

Klassrumsutbildningsmaterial för pannoperatörer (ångpannor/sodapannor).

Kiwa Inspecta

Kund: Kiwa Inspecta

OrdKanalens uppdrag:

Renskrivning och textförbättring av interna onlinekurser för besiktningspersonal.

Christian Berner AB

Kund: Christian Berner AB

OrdKanalens uppdrag:

Att skriva och omarbeta användarmanualer för maskiner.
Diverse skribentarbeten

JHL-Net Solutions

Kund: JHL-Net Solutions

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Explipro Group AB

Kund: Explipro Group AB

OrdKanalens uppdrag:

Diverse skribentarbeten.

Dela gärna: