Får det lov att vara en student?

Ingen vet hur många skrivfel som kan rymmas på en skylt, men åtminstone tio kan bekräftas. Det är alltid bra att be någon med god språkkänsla granska texter som ska visas offentligt. Tänk om en student eller “pansionär” annars råkar illa ut! Troligen är studenten mörast, men hur mycket hår får man på köpet? Den … Läs mer

Produktmanualer

Det var dags att införskaffa en ny brödrost och jag var nyfiken på manualens kvalitet. Manualer och annan skriftlig kommunikation är en viktig del av företagets ansikte utåt. De avslöjar nämligen inställningen till kvalitet i allmänhet och om kunder och medarbetare anses vara värdefulla. Den övre bilden i mitt collage ovan visar på ett bra … Läs mer

Kommatering med rymd

Jag ska visa ett exempel där ett kommatecken har använts så felaktigt att det förvrider hela textens innebörd. Turligt nog blev texten så orimlig att vi förstår att skribenten velat säga något annat: Det finns ett tyst svart hål i den lilla stjärnbilden Kikaren, som är synlig för blotta ögat, om man befinner sig på … Läs mer

Kommatering

Var sätter man kommatecken? Tycker du att kommatering är svårt? Kommateringen påverkar i hög grad textens läsbarhet. Alla vinner på att få den rätt och undvika att läsaren upplever störande avbrott eller missförstår innehållet. Idag ska jag utgå från ett knöligt textavsnitt: “När 40-åriga Sofia var ute på en lunchpromenad stannade hennes hjärta. En person, … Läs mer